REGULAMIN ODWOŁYWANIA WIZYT
 
Uprzejmie prosimy o przemyślane rezerwowanie terminu planowanej wizyty. W przypadku rezygnacji bądz zmiany,
prosimy o niezwłoczne powiadomienie gabinet.
 
W gabinecie Poldent Dental Care obowiązuje regulamin odwoływania wizyt z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Dla Państwa wygody oferujemy możliwość powiadomienia smsem lub telefonicznie o terminie zbliżającej się wizyty.  W przypadku pózniejszych zmian Poldent Dental Care zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu £30 w celu umówienia kolejnych wizyt.
Depozyt zostanie odliczony od kosztów leczenia w dniu umówionej wizyty, a w przypadku nie zastosowania się do w/w warunków odwołania wizyty, pobrany depozyt nie zostanie zwrócony.
 
W przypadku odwołania wizyty z bardzo krótkim wyprzedzeniem tj. w ten sam dzien lub niestawienia sie na umowionej wizycie  Poldent Dental Care zastrzega sobie prawo do pobrania bezzwrotnej opłaty  £15-£45 (w zależności od długosci wizyty) oraz konieczności wpłaty depoztu £30 przed umówieniem kolejnej wizyty.

 

W przypadku dłuższych wizyt tj. powyżej 60 minut oraz wizyt do chirurga szczękowego obowiązuje regulamin odwoływania wizyt z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem.  W przypadku anulowania dłuższego spotkania lub spotkania z chirurgiem w czasie krótszym niz 48 godzin Poldent Dental Care zastrzega sobie prawo do pobrania bezzwrotnej opłaty maksymalnie do £50 (w zależności od długosci wizyty), przed umówieniem kolejnej wizyty oraz konieczności  wpłaty depoztu £30.

Wpłaty depozytu można dokonać jedynie kartą lub gotówką.

Poldent Dental Care może odmówić dalszego świadczenia opieki, w przypadku 3-krotnego nie stawienia się na umówionych wizytach, bez wcześniejszego powiadomienia gabinetu.

Powyższe postanowienia mają na celu usprawnienie organizacji pracy gabinetu oraz uniknięcie oczekiwania pacjentów na przyjęcie na umówioną wizytę.

 

Z wyrazami Szacunku
Zespół Poldent Dental Care