Ważne informacje dla pacjentów

Strona w trakcie aktualizacji – prosimy zapoznać się z informacja w poszczególnych cennikach usług


  

REGULAMIN ODWOŁYWANIA WIZYT
 
W gabinecie Poldent Dental Care obowiązuje regulamin odwoływania wizyt z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.  
 
W przypadku braku potwierdzenia wizyty w ciągu 24 godzin przed planowanym terminem, w odpowiedzi na wysłane przypomnienie, Poldent Dental Care zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zaoferowania wizyty innym pacjentom zgłaszającym się z nagłym przypadkiem.
 
Poldent Dental Care zastrzega sobie prawo do pobrania bezzwrotnej kaucji zabezpieczającej rezerwację (w wysokości maksymalnie do £50), przed umówieniem wizyty. 
 
Regulamin odwoływania wizyt z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem ma zastosowanie do wszystkich rezerwacji  z wyjątkiem chirurgii ogólnej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie obowiązuje co najmniej 48-godzinny okres odwołania wizyty. W przypadku braku zastosowania się do postanowień regulaminu, kaucja zabezpieczająca rezerwację nie zostanie zwrócona.
 

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat £15-£45 za nie wstawienie sie na wizyte badz jej anulowania z krotkim wyprzedzeniem.

Pacjent może zostać przyjęty na kolejną wizytę dopiero po uiszczeniu zaległych opłat oraz wplaceniu depozytu w wysokosci £30.

 
Wpłaty kaucji można dokonać jedynie kartą lub gotówką. 
 
Poldent Dental Care może odmówić dalszego świadczenia opieki, w przypadku 3-krotnego nie stawienia się na umówionych wizytach, bez wcześniejszego powiadomienia gabinetu. 
 
 
SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ
 
W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę powyżej 5 minut, Poldent Dental Care zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, bez wcześniejszego powiadomienia pacjenta. Naszym stałym pacjentom, w przypadku spóźnienia powyżej 5 minut, oferujemy możliwość przyjęcia w tym samy dniu między pacjentami, o ile pojawi się taka możliwość. Pierwszeństwo przyjęcia będą mieli pacjenci, którzy stawili się w gabinecie na czas umówionej wizyty. W przypadku rezygnacji z możliwości oczekiwania na przyjęcie w innych godzinach, pacjentowi przysługuje możliwość wyznaczenia nowego terminu rezerwacji.
 
 
ODWOŁANIE WIZYTY
 
Uprzejmie prosimy o przemyślane rezerwowanie terminu planowanej wizyty. W przypadku rezygnacji, prosimy o powiadomienie gabinetu z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. 
Dla Państwa wygody oferujemy możliwość powiadomienia smsem lub telefonicznie o terminie zbliżającej się wizyty. W przypadku braku potwierdzenia wizyty w ciągu 24 godzin przed planowanym terminem, zastrzegamy sobie prawo anulowania wizyty a czas pracy zespołu będzie wykorzystany na przyjęcie innego pacjenta z listy rezerwowej bądź z nagłym przypadkiem.
W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny, umówienie kolejnej wizyty może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu depozytu w wysokości do £50. Wpłaty depozytu można dokonać jedynie gotówka lub kartą (kredytową lub debetową).
 
W przypadku gdy 3-krotnie nie stawią się Państwo na umówionej i potwierdzonej wizycie bez powiadomienia gabinetu, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dalszej opieki. 
 
Depozyt zostanie odliczony od kosztów leczenia w dniu umówionej wizyty, a w przypadku nie zastosowania się do w/w warunków odwołania wizyty, pobrany depozyt nie zostanie zwrócony.
Wszystkich Pacjentów prosimy o przybycie na czas planowanej wizyty. Nowych pacjentów prosimy o przybycie do gabinetu około 5-10 minut przed planowanym czasem umówionej wizyty. W przypadku spóźnienia się na umówioną wizytę powyżej 5 minut, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wizyty. 
Spóźnienia na wizyty trwające 15 minut (konsultacje, przeglądy, kontrole) nie są akceptowane i będą traktowane jako rezygnacja z umówionej wizyty.
 
Zabiegi w naszym gabinecie odbywają się w sposób planowy we wcześniej ustalonym terminie, co pozwala zapewnić Państwu komfort i najwyższą jakość opieki. Powyższe postanowienia mają na celu usprawnienie organizacji pracy gabinetu oraz uniknięcie oczekiwania pacjentów na przyjęcie na umówioną wizytę.
 
Z wyrazami Szacunku
Zespół Poldent Dental Care