Implanty

Implant wyglądem może przypominać niewielką śrubkę  o średnicy ok. 3 - 4mm i długości od 7 do 21mm. Implant wykonywane są z tytanu, gdyż jest to jedyny pierwiastek idealnie tolerowany i nie traktowany przez organizm jako ciało obce. Odkrycie tej właściwości było jednym z przełomowych momentów w historii medycyny i zostało nagrodzone nagroda Nobla.
 
 
Leczenie implantologiczne składa się z dwóch etapów: chirurgicznego i protetycznego.
 
PRZED ZABIEGIEM
 
Etap chirurgiczny zawsze zaczyna się od konsultacji podczas której lekarz zbiera informacje na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, przebytych i obecnych chorób, tak aby wykluczyć ewentualne przeciwskazania do zabiegu implantacji. Podczas konsultacji pacjent ma również możliwość przedstawić swoje oczekiwania odnośnie efektów kosmetycznych i protetycznych, a lekarz informuje pacjenta o ryzyku, gwarancji oraz odpowiedzialności spoczywającej po stronie lekarza oraz pacjenta.
 
Następnie lekarz na podstawie zdjęcia pantomograficznego (panoramicznego) lub tomografii komputerowej, analizuje warunki kostne pacjenta, sprawdzając czy ilość i jakość tkanki kostnej pozwala na wprowadzenie implantu w metodą standartową czy też będzie zachodzić konieczność sterowanej regeneracji kości lub podniesienia dna zatoki szczękowej. Na podstawie zebranych informacji lekarz dobiera właściwy rodzaj i rozmiar implantu, planuje ich ilość i optymalne umiejscowienie. Na tym etapie tworzony jest również szczegółowy kosztorys całego leczenia implantologicznego.
 
ZABIEG IMPLANTACJI
 
Wszczepienie implantu jest mało inwazyjnym zabiegiem, przeprowadzanym w znieczuleniu miejscowym, które sprawia że jest całkowicie bezbolesne. W zależności od ilości implantów trwa od 20 do 60 minut. Lekarz po nacięciu dziąsła, przy użyciu specjalnego wiertła przygotowuje tzw. łoże kostne, czyli miejsce gdzie następnie wkręcony zostaje implant. Następnie dokonuje się kontroli prawidłowości umieszczenia implantu i zszywa ranę. Na tym etapie dziąsło całkowicie przykrywa implant i żadna jego część nie jest widoczna. Bezpośrednio po implantacji zaczyna sie proces osteointegracji czyli naturalnego gojenia się tkanki kostnej wokół wkręconego implantu.
 
Czas jaki jest potrzebny na pełną integrację wszczepu z koscią jest zawsze ustalany indywidualnie, ale generalnie można przyjąć, że dla implantów w szczęce górnej wynosi około 6 miesięcy a w żuchwie około 2-3 miesięcy. Po upływie tego okresu, pacjent przychodzi na odsłonięcie implantu. Jest zabieg polegający na nacięciu dziąsła i odsłonięciu górnej części implantu.
 
Wówczas, do implantu wkręcona zostaje tzw. śruba gojąca, która pozwala na prawidłowe zagojenie się dziąsła wokół odsłoniętego implantu oraz modeluje kształt dziąsła pod odbudowę protetyczną. Po około 14 dniach pacjent jest gotowy do kolejnego etapu czyli obudowy protetycznej.
 
ODBUDOWA PROTETYCZNA
 
Przebieg tego etapu zależy od ustalonego wcześniej planu leczenia. Generalnie, po usunięciu śruby gojącej do implantu przykręca się łącznik a następnie pobiera wyciski, wysyłane potem do laboraorium dentystycznego, gdzie technik wykonuje koronę protetyczną.
 
Ostatnia wizyta to sprawdzenie stabilności połączenia implantu z łącznikiem oraz zamocowanie korony. Lekarz udziela ostatnich wskazówek dotyczących higieny jamy ustnej oraz ustala harmonogram wizyt kontrolnych. Leczenie implantologiczne jest na tym etapie zakończone.