Sterylizacja

W gabinecie Poldent Dental Care bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem. Aby utrzymać najwyższy standard czystości oraz procesu sterylizacji, przestrzegamy aktualnych krajowych przepisów dotyczących przenoszenia zakażeń, określanych poprzez regulacje HTM 01-05.
 
Kluczowe elementy dotyczące naszych standardów czystości i sterylizacji:
  • Narzędzia dentystyczne ponownego użytku sterylizowane są w oddzielnym pomieszczeniu przeznaczonym do sterylizacji. W pierwszej kolejności narzędzia są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane przy użyciu myjki ultradźwiękowej. Następnie narzędzia sterylizowane są w próżniowo–parowym autoklawie typu B w celu usunięcia pozostałych bakterii oraz wirusów. Gotowe do użycia, wysterylizowane narzędzia przechowywane są w szczelnie zamkniętych, jednorazowych rękawach. 
  • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu pracy, nasze urządzenia sterylizacyjne są sprawdzane, serwisowane oraz certyfikowane przez inżynierów zewnętrznych.
  • Dentyści i asystentki stomatologiczne stosują antybakteryjne środki do mycia rąk oraz używają jednorazowych rękawiczek, które są wymieniane po każdym pacjencie.
  • Podczas wszystkich zabiegów członkowie zespołu dentystycznego używają rękawiczek oraz masek, które są następnie bezpiecznie utylizowane w pojemniku na odpady kliniczne. Wszyscy Pacjenci mają zapewnione jednorazowe śliniaki oraz okulary ochronne. Do zabiegów chirurgicznych, w tym do leczenia implantologicznego, stosuje się jednorazową odzież ochronną.
  • Wszystkie powierzchnie, które są narażone na kontakt z materiałami zakaźnymi są dezynfekowane zatwierdzonymi środkami do dezynfekcji bezpośrednio przed i po każdym zabiegu.